تاريخ : پنج شنبه 14 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : پنج شنبه 14 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 11 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 11 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 11 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : جمعه 8 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : جمعه 8 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : پنج شنبه 7 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 5 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 5 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 5 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 5 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 4 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

خدایا مارا ازشر علوم پایه محفوظ بدار.ادامه داستان....


برچسب‌ها: انتخاب واحدواحد درسیدانشجودانشگاهواحد دانشگاهیریاضی 1ریاضی 2هدی شکرابیشکرابی

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 4 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 4 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 3 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 3 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که به هوای محاسبات میروند برن ادامه!


برچسب‌ها: انتخاب واحدواحد درسیدانشجودانشگاهواجد دانشگاهیمحاسبات عددیناهید ستوده

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 3 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : شنبه 2 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

سلام بر غیور مردانی که شیمی رو پاس کردند.برید ادامه...


برچسب‌ها: انتخاب واحدواحد درسیدانشجودانشگاهواجد دانشگاهیعلم موادترابیان

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

ب