تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

این علوم پایه چرا تمام نمیشود.برید ادامه.


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیآژینیعلوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

و بالاخره طلسمی که شکسته شد.کسانی که تقی پور نمره نگرفته اند.بزنید ادامه که گشایشی شده.


برچسب‌ها: انتخاب واحدواحد درسیدانشجودانشگاهواجد دانشگاهیشیمی عمومیرهگذر

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دینامیک را چه کنم؟پاس بکنم یا نکنم؟ادامه رو بزن.


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیدینامیکنیمافرتخصصیمکانیک

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

عزیمت ریاضی 2 کردی؟اول نیت کن پاس شی بعدش برو ادامه!


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیریاضی2شیرین کلامعلوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که ریاضی 1 رو میخوان بردارن برن ادامه.


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیدانشجودانشگاهواحد دانشگاهی

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 26 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که ترمو 1 با استاد ابراهیمی دارند برن ادامه.


برچسب‌ها: ترمودینامیک 1ابراهیمیتخصصیانتخاب واحدواحد درسی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 24 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

ب