تاريخ : سه شنبه 20 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 18 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : جمعه 16 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 14 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 14 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 14 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 12 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : شنبه 10 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : شنبه 10 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : جمعه 9 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : پنج شنبه 8 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 7 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 7 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که تونستن شیمی رو پاس کنن!!!برن ادامه!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیعلم موادمفید

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 5 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 5 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که عزیمت فیزیک 2 کردند برن ادامه!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیفیزیک 2نور علی شاهی

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 5 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 4 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که فیزیک 2 بر میدارن برن ادامه!!


برچسب‌ها: انتخاب واحدواحد دانشگاهیدانشگاهانتخاب واحدفیزیک 2اسدی

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 4 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

فیزیک 1؟ایشالا پاس کنی بزن ادامه رو!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیفیزیک 1بابک زمانی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 2 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

ریاضی 1 که نیست.7 خوان رستمه!!!برید ادامه!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیریاضی 1چهرازی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 2 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

ب