تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دینامیک را چه کنم؟پاس بکنم یا نکنم؟ادامه رو بزن.


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیدینامیکنیمافرتخصصیمکانیک

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

عزیمت ریاضی 2 کردی؟اول نیت کن پاس شی بعدش برو ادامه!


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیریاضی2شیرین کلامعلوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که ریاضی 1 رو میخوان بردارن برن ادامه.


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیدانشجودانشگاهواحد دانشگاهی

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 26 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که ترمو 1 با استاد ابراهیمی دارند برن ادامه.


برچسب‌ها: ترمودینامیک 1ابراهیمیتخصصیانتخاب واحدواحد درسی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 24 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 21 شهريور 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که کارگاه برمیدارن برن ادامه...!!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیکارگاهماشین ابزارجباری پور

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 21 شهريور 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که با استاد مردانیان کلاس برمیدارن برن ادامه!!!!!!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیفیزیک 1فیزیک 2مردانیان

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 18 شهريور 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 20 تير 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
ب