تاريخ : یک شنبه 3 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 3 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که به هوای محاسبات میروند برن ادامه!


برچسب‌ها: انتخاب واحدواحد درسیدانشجودانشگاهواجد دانشگاهیمحاسبات عددیناهید ستوده

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 3 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : شنبه 2 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

سلام بر غیور مردانی که شیمی رو پاس کردند.برید ادامه...


برچسب‌ها: انتخاب واحدواحد درسیدانشجودانشگاهواجد دانشگاهیعلم موادترابیان

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

این علوم پایه چرا تمام نمیشود.برید ادامه.


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیآژینیعلوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

و بالاخره طلسمی که شکسته شد.کسانی که تقی پور نمره نگرفته اند.بزنید ادامه که گشایشی شده.


برچسب‌ها: انتخاب واحدواحد درسیدانشجودانشگاهواجد دانشگاهیشیمی عمومیرهگذر

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
ب