تاريخ : سه شنبه 5 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 5 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 5 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 4 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که با استاد مردانیان کلاس برمیدارن برن ادامه!!!!!!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیفیزیک 1فیزیک 2مردانیان

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 18 شهريور 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که فیزیک 1 بر میدارن با دهکردی برن ادامه!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیفیزیک 1دهکردیعلوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 24 خرداد 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : شنبه 10 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 7 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

فیزیک 1؟ایشالا پاس کنی بزن ادامه رو!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیفیزیک 1بابک زمانی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 2 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که فیزیک 1 بر میدارن ادامه برن.


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیفیزیک 1پوستچی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 30 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 22 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که فیزیک 1 برمیدارن .....


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیفیزیک 1علوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 6 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 12 صفحه بعد

ب