تاريخ : جمعه 8 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که اندیشه بر میدارن برن ادامه.....


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیاندیشه اسلامی 1عمومیعدالتی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 29 خرداد 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دیو چو بیرون رود فرشته در آید/یا به دیو جان فرشته به سر آید!!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیانقلابفرقانی لرزجانیعمومی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 23 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : شنبه 12 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : شنبه 12 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : پنج شنبه 3 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

اندیشه اسلامی؟؟؟؟؟؟ادامه دانشجویان گرامی!!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیاندیشه اسلامی 1عمومی

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 3 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : پنج شنبه 3 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

قرائت قرآن برمیدارید؟؟؟؟برید ادامه!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیقرائت قرآنعمومی

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 3 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

میخواید راجب خانوم نقیب زاده بدونید؟؟اعضا برن ادامه !


برچسب‌ها: دانشگاهراهنمامعلمدرسانتخاب واحدادبیاتعمومی

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 10 اسفند 1393 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 10 اسفند 1393 | | نویسنده : یک دانشجو |

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 12 صفحه بعد

ب