تاريخ : دو شنبه 11 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 3 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

این علوم پایه چرا تمام نمیشود.برید ادامه.


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیآژینیعلوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دینامیک را چه کنم؟پاس بکنم یا نکنم؟ادامه رو بزن.


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیدینامیکنیمافرتخصصیمکانیک

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

عزیمت ریاضی 2 کردی؟اول نیت کن پاس شی بعدش برو ادامه!


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیریاضی2شیرین کلامعلوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که ریاضی 1 رو میخوان بردارن برن ادامه.


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیدانشجودانشگاهواحد دانشگاهی

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 26 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 12 صفحه بعد

ب