دینامیک را چه کنم؟پاس بکنم یا نکنم؟ادامه رو بزن.


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیدینامیکنیمافرتخصصیمکانیک

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که ترمو 1 با استاد ابراهیمی دارند برن ادامه.


برچسب‌ها: ترمودینامیک 1ابراهیمیتخصصیانتخاب واحدواحد درسی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 24 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که نقشه 2 دارن برن ادامه!!!همین پایینه ها.آورین..


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهینقشه کشی صنعتی 2تخصصیایلکی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 16 تير 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که قصد دارن با استاد دارابی بردارن برن ادامه!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیدینامیکتخصصیمکانیکدارابی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 22 خرداد 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : شنبه 11 ارديبهشت 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 12 بهمن 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : پنج شنبه 10 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 8 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 7 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

اووفف.....این ترم اُفتاتیک برداشتی؟؟؟؟برو ادامه!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیاستاتیکتخصصی

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 3 دی 1394 | | نویسنده : یک دانشجو |

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 12 صفحه بعد

ب