تاريخ : سه شنبه 3 اسفند 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : پنج شنبه 14 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : پنج شنبه 14 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 11 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 11 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 11 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : جمعه 8 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : جمعه 8 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : پنج شنبه 7 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 5 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 5 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 5 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : سه شنبه 5 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 4 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

خدایا مارا ازشر علوم پایه محفوظ بدار.ادامه داستان....


برچسب‌ها: انتخاب واحدواحد درسیدانشجودانشگاهواحد دانشگاهیریاضی 1ریاضی 2هدی شکرابیشکرابی

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 4 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : دو شنبه 4 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 3 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 3 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که به هوای محاسبات میروند برن ادامه!


برچسب‌ها: انتخاب واحدواحد درسیدانشجودانشگاهواجد دانشگاهیمحاسبات عددیناهید ستوده

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 3 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : شنبه 2 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

سلام بر غیور مردانی که شیمی رو پاس کردند.برید ادامه...


برچسب‌ها: انتخاب واحدواحد درسیدانشجودانشگاهواجد دانشگاهیعلم موادترابیان

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1 بهمن 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

این علوم پایه چرا تمام نمیشود.برید ادامه.


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیآژینیعلوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

و بالاخره طلسمی که شکسته شد.کسانی که تقی پور نمره نگرفته اند.بزنید ادامه که گشایشی شده.


برچسب‌ها: انتخاب واحدواحد درسیدانشجودانشگاهواجد دانشگاهیشیمی عمومیرهگذر

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : چهار شنبه 29 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دینامیک را چه کنم؟پاس بکنم یا نکنم؟ادامه رو بزن.


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیدینامیکنیمافرتخصصیمکانیک

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

عزیمت ریاضی 2 کردی؟اول نیت کن پاس شی بعدش برو ادامه!


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیریاضی2شیرین کلامعلوم پایه

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 28 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که ریاضی 1 رو میخوان بردارن برن ادامه.


برچسب‌ها: ریاضی1علوم پایهانتخاب واحدواحد درسیدانشجودانشگاهواحد دانشگاهی

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 26 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که ترمو 1 با استاد ابراهیمی دارند برن ادامه.


برچسب‌ها: ترمودینامیک 1ابراهیمیتخصصیانتخاب واحدواحد درسی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 24 دی 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 21 شهريور 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که کارگاه برمیدارن برن ادامه...!!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیکارگاهماشین ابزارجباری پور

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 21 شهريور 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که با استاد مردانیان کلاس برمیدارن برن ادامه!!!!!!!


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیفیزیک 1فیزیک 2مردانیان

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 18 شهريور 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 20 تير 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |
تاريخ : یک شنبه 20 تير 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که نقشه 2 دارن برن ادامه!!!همین پایینه ها.آورین..


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهینقشه کشی صنعتی 2تخصصیایلکی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 16 تير 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

برنامه سازی برداشتی برو ادامه!!!!برو مهندس.....دِ برو دیگه....اون پایین زده ادامه مطلب....آها همون نزدیکا.....حله حله..همونو بزن.


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیبرنامه سازی کامپیوترامام زادهفرترن

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 14 تير 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

دوستانی که ریاضی 2 و معادلات  برمیدارن ادامه....


برچسب‌ها: انتخاب واحددانشجوواحدواحد دانشگاهیریاضی 2معادلات دیفرانسیلغفوریغفوری عدل

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 12 تير 1395 | | نویسنده : یک دانشجو |

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 12 صفحه بعد

ب